Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Παρέχουμε τη δυνατότητα:

  • διαχείρισης της λιανικής και χονδρικής πώλησης
  • παρακολούθησης του πελατολογίου καθώς και καταγραφής, ανάθεσης και ελέγχου των αιτημάτων των πελατών
  • διαχείρισης της αποθήκης
  • παρακολούθησης όλου του κύκλου παραλαβής – παράδοσης και έκδοσης παραστατικών
  • Mobile application για την παραγγελιοληψία μέσω κινητού τηλεφώνου και tablet